Kısaca Farenjit Nedir?

Kısaca Farenjit Nedir?

Kısaca Farenjit 

Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Farenjitte, orofarenksin iltihaplanması söz konusudur. Akut ve kronik olarak seyreder. Farenksin, birdenbire başlayan enfeksiyonuna akut, tekrarlayan uzun süreli enfeksiyonuna da kronik faranjit denir.


 Farenjit Nedenleri

Faranjit viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Bazı kimyasal ve irritan maddelerin de farenkse teması, ile akut farenjit gelişebilir. Farenjit aşağıdaki durumlarda kronikleşebilir:

 •  Üst solunum yollarını irrite eden gazlar ve tozların bulunduğu ortamda çalışma, 
 •  Yüksek sesle konuşma, 
 •  Kronik öksürük, 
 •  Alkol ve sigara, 
 •  Gastroözefageal reflü, 
 •  İyi tedavi edilmeyen akut farenjit, 
 •  Beta enfeksiyonu, 
 •  Kronik sinüzit. 
Farenjit Belirtileri

 •  Enfeksiyona bağlı olarak gelişen ateş yükselmesi, 
 •  Boğazda ağrı, kuruluk, yanma ve kaşınma hissi, 
 •  Yutma güçlüğü, 
 •  Bulantı, 
 •  Gıcık öksürüğü, 
 •  Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, 
 •  Enfeksiyon, larenkse yayılmışsa ses kısıklığı ile ortaya çıkar.


Farenjit Tanı Yöntemleri 

-Tanı için boğaz kültürü yapılır.

Komplikasyonlar 

-Ateşli romatizmal hastalıklar ve endokardit (kalbin endokard tabakasının iltihabı) tir.

Tedavi 

-Etkene uygun antibiyotik verilir ve semptomatik tedavi uygulanır.

 Farenjitin bulaşıcı özelliği olduğundan korunma çok önemlidir. Özellikle beta hemolitik streptokoklarla enfekte olan hastalarla yakın temas edilmemeli, salgılarından korunulmalı, kontamine eşyaları kullanılmamalıdır.

Kaynak: Megep