Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Satış ve kira bedelleri göz önüne alındığında gayrimenkullerle ilgili hukuki anlaşmazlıkların yaygın olduğu ön görülebilir bir durumdur. Bazen evlerin satın alınma yöntemleriyle ilgili olan uyuşmazlıklar kimi zaman da kiralık evlerle ilgili olabilmektedir. Bu gibi sebeplerle avukata sor ihtiyacı diğer konulara göre daha sık doğmaktadır.


Sebep ne olursa olsun mali değerleri yüksek olan konutların satışı ve kiralanmasıyla ilgili konular, davacılar için büyük önem arz eder. Mağdur olan taraf için bu konuların çözüme kavuşturulması pek çok şeyin önünde gelmektedir. Bu nedenle de hukuki destek almaktan ve profesyonel danışmanlık hizmeti almak için avukata sor ücretlerinden çekinmemek gerekir.


Konu kiralık gayrimenkullere geldiğinde kiracıların çıkarılması için belirlenmiş sebepler bulunur. Bu sebepler haricinde kiracının çıkarılması kiracı haklarına karşı bir durumu ortaya çıkarır. Haklı tahliye sebeplerinin en başında ise ihtiyaç nedeniyle tahliye davası gelmektedir. Ev sahibinin, kiracının ikamet ettiği konuta ihtiyacı hasıl olması halinde kiracının çıkarılması söz konusu olabilmektedir. Elbette bunun için yine kiracı hakları doğrultusunda takip edilmesi gereken bir süreç bulunur.


Bir diğer avukatlık konusu ise faizsiz ev alma sistemi hakkında olmaktadır. Çeşitli banka ve aracı kurumların öncülüğünde çok sayıda insan bu sisteme başvuru yaparak ev sahibi olma planları yapmaktadır. Çeşitli sebeplerle sözleşmelerin iptali yoluna gidilebilmekte ve bu durumda farklı uyuşmazlıklar doğabilmektedir.


İhtiyaç Nedeniyle Tahliye


adalet

Ev sahiplerinin içerisinde kiracı bulunan konutu tahliye ettirmesi için haklı gerekçeler sunması gerekir.  Eğer kiracı;


  • Kirasını düzenli ödüyor
  • Düzenli artışlarını yapıyor
  • Komşuları rahatsız etmiyor
  • Konuta zarar vermiyor

ise 10 yıl dolmadan tahliye edilmesi için iki sebep bulunmaktadır: ihtiyaç nedeniyle tahliye veya konutun satılması halleri. Burada belirtilmesi gereken bir konu ise ihtiyacın niteliği ve kiracıya bildirim süresi olmalıdır.

Konut sahibinin kendisi, çocukları, anne-babası veya kardeşlerinin oturacak bir konuta ihtiyacı doğması halinde kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Bu duruma ihtiyaç sebebiyle tahliye adı verilir. Böyle bir ihtiyacın oluşması halinde bir takım şartlar ve takip edilmesi gereken bir süre bulunur. Buna göre;


  •         Ev sahibinin kendisi veya yakınlarının yakın bir semtte oturabilecek başka bir evi olmaması
  •         Kiracıya bu durumu en az 1 ay önceden bildirmesi

gereklidir. Bu şartların sağlanması halinde ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname sonrasında gerçekleşebilir. Aksi takdirde yapılan tahliye taleplerinde kiracı yasal dava açma hakkını kullanabilmektedir.


Faizsiz Ev Alma Sistemi


Kredi faizlerinin ve konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çok sayıda insan faizsiz ev alma sisteminden yararlanmak istemektedir.  Bu konuda ise çok sayıda soru beraberinde gelmektedir. Bunların en başında ise faizsiz ev alma cayma hakkı konusundaki sorular gelir. Faizsiz konut sahibi olma sistemine belirli bir organizasyon ücreti ödedikten sonra aylık ödemeler gerçekleştirilir. Bir zaman geçtikten sonra insanlar çeşitli sebeplerle sistemden çıkmak isteyebilmektedir. Bu durumda yapılan ödemelerle ilgili olarak avukata sor ihtiyaçları doğmaktadır.


Burada bilinmesi gereken konu şudur ki; sözleşmeden cayma halinde yapılan aylık ödemeler her halükarda tahsil edilebilmektedir. Yasal olarak da edilmesi gerekmektedir. Kişi, ev alma niyetiyle başlattığı sözleşmeden cayması halinde cezai işlem olarak bu ödemelere el konması söz konusu olamaz. Eğer herhangi bir faizsiz ev alma aracı kurumu bu ödemelerde kesinti olacağını belirtiyor ise ivedi olarak yargı yoluna gidilmesi gerekir.


Bununla birlikte giriş aşamasında ödenen organizasyon ücretinin iadesi yapılmayabilir. Hizmet bedeli olarak bu ücretin aracı şirkette kalması söz konusu olabilmektedir. Bu ücreti de iade isteyen katılımcılar var ise yine yargı yoluna gitmelidirler. Bunun için de yine avukata sor eyleminin ardından iyi bir dosya hazırlanmalı ve süreç o şekilde başlatılmalıdır.


Sıkça Sorulan Sorular


Faizsiz ev alma sistemiyle ilgili olarak sıkça sorulan sorulara göz atalım.


Faizsiz Ev Alınabilir Mi?


Çeşitli bankalar belirli dönemlerde faizsiz ev alma imkanı sunabilmektedir. Bununla birlikte Eminevim, fuzul ev, birevim gibi kuruluşlar faizsiz ev alma sistemini aktif olarak yürütmektedir.  Bu sistemlere dahil olarak faizsiz ev alınabilir.


Faizsiz Ev Veren Bankalar Hangileri?


Çoğunluğu devlet bankaları olan kimi bankalar, belirli dönemlerde kampanya niteliğinde faizsiz ev alma olanağı oluşturabilir.


Faizsiz Ev Alma Sisteminden Çıkabilir Miyim?


Faizsiz ev alma sistemine dahil olurken bir satış sözleşmesi imzalanır. Katılımcı, dilediği zaman sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.


Faizsiz Ev Alma Sisteminden Çıkarsam Paramı Alabilir Miyim?


Faizsiz ev alma sistemine girişte imzalanan sözleşmenin iptali halinde yapılan aylık ödemeler ve varsa ön ödeme miktarları tahsil edilebilmektedir.


Faizsiz Ev Alma Sisteminde Organizasyon Ücretleri İade Edilir Mi?


İmzalanan sözleşmelerde aylık ücretler geri alınabilmekle birlikte, organizasyon ücreti adı altındaki hizmet bedelleri şirkette kalmaktadır. Bu ücretin tahsili için yargı yoluna gidilmesi gerekecektir.


Faizsiz Ev Alma Sistemi Paramı Ödemiyor, Ne Yapmalıyım?


Çeşitli sebeplerle feshettiğiniz faizsiz ev alma sözleşmelerinden sonra yaptığınız ödemelerin size iade edilmesi gerekir. Ön ödeme ve aylık ödemelerin tümü iade edilmek durumundadır. Bunların iadesi yapılmayacağı beyan ediliyorsa, avukata sor desteğiyle birlikte mahkemeye gidilmelidir. Organizasyon ücreti de aynı şekilde mahkemenin sizi haklı bulması halinde ödenebilmektedir.