Kayıtlar

Hastalık etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kısaca Anjin Nedir?

Resim
Anjin Nedir Tonsillaların ve farenksin iltihaplanması ile karekterize bir hastalıktır. Daha çok çocuklarda görülür.  Anjin Nedenleri Çok çeşitli mikroorganizmalar tarafından meydana gelse de daha çok beta hemolitik streptokok larla oluşmaktadır. Anjin Belirtileri Yutma güçlüğü ve ağrı ,  Ani başlayan ateş,  Boğaz ağrısı,  Dilin paslı ve şişmesi,  Bulantı, kusma, iştahsızlık,  Ağızda kötü koku,  Bademcik ve yutakta kızarıklık ile şişlik nedeniyle hastanın ağzını zor açması.  Kol ve bacaklarda ağrı,  Öksürük, ses kısıklığı,  Burun akıntısı,  Çene altı lenf bezlerinde ağrı,  Bademciklerin üzerinde apseler, iltihaplı akıntı, küçük kanama odakları en önemli belirti ve bulgudur.  Komplikasyonlar  Orta kulak iltihabı,  Nefrit,  Kalp ve eklem romatizması,  Sinüzit,  Kronik anjindir.  Tanı Yöntemleri  Tablo tipiktir, klinik belirti ve bulgulara dayanılarak tanı konur. Hastalık etkeninin tespiti için boğaz kültürü, MN ile EBV (Epstein-Barr virüsü) araması

Kısaca Larenjit Nedir?

Resim
Larenjit Nedir? Üst solunum yolunun bir parçası olan larenksin inflamasyonudur (iltihaplanması).  Larenjit Nedenleri  Genellikle çocuklarda görülür (6 ay - 6 yaşta sık). Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan bir tablodur. Sekonder enfeksiyon olarak da ortaya çıkabilmektedir. Inflamasyonun nedeni genelde virüslerdir. Vücut direncinin düşmesi, iyi beslenememe ve ani ısı değişimleri hastalığa yatkınlık nedenidir. Larenjit Belirtileri Yetişkinlerde; Ses kısıklığı Öksürük  Ağrı Bazen ateşle seyreden bir durum söz konusudur.  Çocuklarda ise;   Viral krup adı verilen ağır bir tablo görülür. Bu çocuklarda 2-3 gün önceden başlayan; Hafif ateş  Öksürük  Burun akıntısı  Havlar tarzda öksürük  Ses kısıklığı  İnspiratuvar stridor (larenks spazmı) gelişir.  Daha ağır durumlarda , supraklavikular çekilmeler, siyanoz, hipoksi bulguları olur.  Komplikasyonlar   Hipoksi, subkonjoktival kanamalar, serebral kanamalar, prömonidir. Tanı Yöntemleri  Klinik beli

Kısaca Farenjit Nedir?

Resim
Kısaca Farenjit  Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Farenjitte, orofarenksin iltihaplanması söz konusudur. Akut ve kronik olarak seyreder. Farenksin, birdenbire başlayan enfeksiyonuna akut, tekrarlayan uzun süreli enfeksiyonuna da kronik faranjit denir.  Farenjit Nedenleri Faranjit viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Bazı kimyasal ve irritan maddelerin de farenkse teması, ile akut farenjit gelişebilir. Farenjit aşağıdaki durumlarda kronikleşebilir:  Üst solunum yollarını irrite eden gazlar ve tozların bulunduğu ortamda çalışma,   Yüksek sesle konuşma,   Kronik öksürük,   Alkol ve sigara,   Gastroözefageal reflü,   İyi tedavi edilmeyen akut farenjit,   Beta enfeksiyonu,   Kronik sinüzit.  Farenjit Belirtileri  Enfeksiyona bağlı olarak gelişen ateş yükselmesi,   Boğazda ağrı, kuruluk, yanma ve kaşınma hissi,   Yutma güçlüğü,   Bulantı,   Gıcık öksürüğü,   Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı,   Enfeksiyon, larenkse yayılmışsa ses kısık