Kısaca Anjin Nedir?

Kısaca Anjin Nedir?

Anjin Nedir

Tonsillaların ve farenksin iltihaplanması ile karekterize bir hastalıktır. Daha çok çocuklarda görülür. 


Anjin Nedenleri

Çok çeşitli mikroorganizmalar tarafından meydana gelse de daha çok beta hemolitik streptokoklarla oluşmaktadır.

Anjin Belirtileri

 • Yutma güçlüğü ve ağrı , 
 • Ani başlayan ateş, 
 • Boğaz ağrısı, 
 • Dilin paslı ve şişmesi, 
 • Bulantı, kusma, iştahsızlık, 
 • Ağızda kötü koku, 
 • Bademcik ve yutakta kızarıklık ile şişlik nedeniyle hastanın ağzını zor açması. 
 • Kol ve bacaklarda ağrı, 
 • Öksürük, ses kısıklığı, 
 • Burun akıntısı, 
 • Çene altı lenf bezlerinde ağrı, 
 • Bademciklerin üzerinde apseler, iltihaplı akıntı, küçük kanama odakları en önemli belirti ve bulgudur. 

Komplikasyonlar 

 • Orta kulak iltihabı, 
 • Nefrit, 
 • Kalp ve eklem romatizması, 
 • Sinüzit, 
 • Kronik anjindir. 

Tanı Yöntemleri 

Tablo tipiktir, klinik belirti ve bulgulara dayanılarak tanı konur. Hastalık etkeninin tespiti için boğaz kültürü, MN ile EBV (Epstein-Barr virüsü) araması yapılır. 

Tedavi 

Bulaşmayı engellemeye yöneliktir. Antibiyotik olarak penisilin türleri kullanılır.

Kaynak: Megep
Kısaca Larenjit Nedir?

Kısaca Larenjit Nedir?

Larenjit Nedir?

Üst solunum yolunun bir parçası olan larenksin inflamasyonudur (iltihaplanması). 


Larenjit Nedenleri 

Genellikle çocuklarda görülür (6 ay - 6 yaşta sık). Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan bir tablodur. Sekonder enfeksiyon olarak da ortaya çıkabilmektedir. Inflamasyonun nedeni genelde virüslerdir. Vücut direncinin düşmesi, iyi beslenememe ve ani ısı değişimleri hastalığa yatkınlık nedenidir.

Larenjit Belirtileri

Yetişkinlerde;

 • Ses kısıklığı
 • Öksürük 
 • Ağrı
 • Bazen ateşle seyreden bir durum söz konusudur. 

Çocuklarda ise;  Viral krup adı verilen ağır bir tablo görülür. Bu çocuklarda 2-3 gün önceden başlayan;

 • Hafif ateş 
 • Öksürük 
 • Burun akıntısı 
 • Havlar tarzda öksürük 
 • Ses kısıklığı 
 • İnspiratuvar stridor (larenks spazmı) gelişir. 


Daha ağır durumlarda, supraklavikular çekilmeler, siyanoz, hipoksi bulguları olur. 

Komplikasyonlar 

Hipoksi, subkonjoktival kanamalar, serebral kanamalar, prömonidir.


Tanı Yöntemleri 

Klinik belirti ve bulgulara dayanılarak tanı konur; çünkü tablo tipiktir. Yine de alt solunum yollarına ait enfeksiyon yayılımı açısından grafiler çekilmelidir. Çocuklarda kan gazlarına bakılabilir.

Tedavi

Durumu ağır olan çocuklarda ve yaşlılarda tedavi hastane şartlarında yapılmalıdır. Tıbbi tedavi yapılır
Kısaca Farenjit Nedir?

Kısaca Farenjit Nedir?

Kısaca Farenjit 

Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Farenjitte, orofarenksin iltihaplanması söz konusudur. Akut ve kronik olarak seyreder. Farenksin, birdenbire başlayan enfeksiyonuna akut, tekrarlayan uzun süreli enfeksiyonuna da kronik faranjit denir.


 Farenjit Nedenleri

Faranjit viral veya bakteriyel kaynaklı olabilir. Bazı kimyasal ve irritan maddelerin de farenkse teması, ile akut farenjit gelişebilir. Farenjit aşağıdaki durumlarda kronikleşebilir:

 •  Üst solunum yollarını irrite eden gazlar ve tozların bulunduğu ortamda çalışma, 
 •  Yüksek sesle konuşma, 
 •  Kronik öksürük, 
 •  Alkol ve sigara, 
 •  Gastroözefageal reflü, 
 •  İyi tedavi edilmeyen akut farenjit, 
 •  Beta enfeksiyonu, 
 •  Kronik sinüzit. 
Farenjit Belirtileri

 •  Enfeksiyona bağlı olarak gelişen ateş yükselmesi, 
 •  Boğazda ağrı, kuruluk, yanma ve kaşınma hissi, 
 •  Yutma güçlüğü, 
 •  Bulantı, 
 •  Gıcık öksürüğü, 
 •  Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, 
 •  Enfeksiyon, larenkse yayılmışsa ses kısıklığı ile ortaya çıkar.


Farenjit Tanı Yöntemleri 

-Tanı için boğaz kültürü yapılır.

Komplikasyonlar 

-Ateşli romatizmal hastalıklar ve endokardit (kalbin endokard tabakasının iltihabı) tir.

Tedavi 

-Etkene uygun antibiyotik verilir ve semptomatik tedavi uygulanır.

 Farenjitin bulaşıcı özelliği olduğundan korunma çok önemlidir. Özellikle beta hemolitik streptokoklarla enfekte olan hastalarla yakın temas edilmemeli, salgılarından korunulmalı, kontamine eşyaları kullanılmamalıdır.

Kaynak: Megep